DUK

Kodėl buvo atsisakyta man suteikti kreditą?
Kreditas negalėjo būti suteiktas, nes:
• Registracijos metu nurodėte netikslius ar neteisingus duomenis;
• Turite pradelstų įsipareigojimų kitose kredito bendrovėse;
• Esate įrašytas (-a) į skolininkų registrų duomenų bazes (UAB „Creditinfo Lietuva“) ;
• Esate įrašytas (-a) į "Stopcredit" registro duomenų bazę (LSVKA:http://www.neteikitmankredito.lt);
• Neatitinkate kredito gavėjo statuso www.paskoliukas.lt sistemoje;
• Jūsų kredito istorija neatitinka mūsų taikomos kredito politikos.
Kas yra mobilusis parašas?
Mobilusis elektroninis parašas (m. parašas) – elektroninis asmens parašo ir asmens tapatybės dokumento (paso ar ID kortelės) atitikmuo. Naudojantis m. parašu galima prisijungti prie informacinių interneto sistemų ir pasirašyti elektroninius dokumentus parašu, turinčiu juridinę galią. M. parašas gali priklausyti tik fiziniam asmeniui, turinčiam Lietuvos Respublikos pilietybę.

M. parašo privalumai:
Patogumas. Jungiantis prie elektroninės bankininkystės Jums nebereikės slaptažodžių kortelės ar kodų generatoriaus. Užteks telefono ekrane įvesti su m. parašu gaunamą SPIN kodą.
Saugumas. M. parašo SPIN kodą žinote tik jūs. Jungdamiesi su m. parašu SPIN kodą vedate savo telefone, o tai yra daug saugiau negu slaptažodžio suvedimas interneto svetainėje. Pametus telefoną užtenka užblokuoti SIM kortelę.

Kur įsigyti m.parašą?
M. parašą galite įsigyti savo mobiliojo ryšio operatoriaus salone, VĮ Registrų centro, „Danske Bank“ ar Šiaulių banko klientų aptarnavimo padalinyje.
Kas yra apsisprendimo laikotarpis?
Apsisprendimo laikotarpis – tai galimybė atsisakyti sutarties ir grąžinti kredito sumą per 2 kalendorines dienas nuo kredito gavimo dienos. Norėdami atsisakyti sutarties per 2 kalendorines dienas, turite el. paštu, paštu ar trumpąja SMS žinute pranešti mums apie sutarties atsisakymą ir mokėjimo pavedimu į mūsų sąskaitą grąžinti išmokėtą kredito sumą.
Kaip atsisakyti sutarties per 14 dienų?
Norėdami atsisakyti sutarties per 14 dienų, turite užpildyti žemiau esančią formą, ją pasirašyti ir nuskenavę atsiųsti mums el. paštu arba paštu. Įsipareigojimus, susijusius su šia sutartimi, turite įvykdyti per 30 dienų. Atsisakymo formą galite rasti Čia.
Kaip galiu susigrąžinti permoką?
Jei sumokėjote daugiau nei reikėjo grąžinti pagal sutartį, turite elektroniniu būdu arba paštu pateikti rašytinį prašymą dėl permokos grąžinimo. Prašyme turite nurodyti savo vardą, pavardę, asmens kodą bei sąskaitą, į kurią pageidaujate gauti permokos grąžinimą. Prašymas turi būti pasirašytas.
Kaip apsaugomas sutarties turinys?
Sutartis ir sutikimas dėl asmens duomenų tvarkymo (Kredito sutarties 6 punktas) pasirašymo metu yra apsaugojami „MD5 hash“ algoritmo technologija, t.y. unikalia ir nekeičiama simbolių (raidžių ir/arba skaitmenų) seka. Ši technologija patvirtina sutarties teksto apsaugą: dokumento tekstą paverčia unikalia simbolių seka, kuri tiksliai atitinka tvirtinamą tekstą ir kurią pakeitus būtų pastebimas dokumento teksto pakeitimas. Antrame registracijos žingsnyje, po formos užpildymo, pateikiamas „MD5 hash“ kodu užkoduojamas sutarties sąlygų tekstas. Taip apsaugomos abiejų pasirašančiųjų šalių, t.y. Kreditoriaus ir Kliento, teisės. Sutarties turinys negali būti pakeistas, nepakeitus esančio „MD5 hash“ kodo.
Kas yra BVKKMN?
BVKKMN – bendra vartojimo kredito kainos metinė grąžinimo norma. Tai matematinis finansinių institucijų matavimo metodas, sukurtas apskaičiuoti visą ilgalaikės paskolos kainą: palūkanas, įmokų mokėjimo mokesčius ir administracines išlaidas, kurias klientas turėtų sumokėti imdamas paskolą ilgiau nei vieneriems metams.
BVKKMN dydis priklauso nuo paskolos termino ir sumos dydžio – kuo didesnė paskolos suma ir kuo ilgesnis grąžinimo laikotarpis, tuo mažesnė BVKKMN.
Kaip galiu ištrinti savo anketą iš www.paskoliukas.lt sistemos?
Savo anketą iš Paskoliukas.lt sistemos galite ištrinti SMS žinute. Iš telefono numerio, kurį nurodėte registruodamiesi, išsiųskite SMS pranešimą su tekstu „PANAIKINTI“. Žinutę siųskite numeriu +370 690 82201.
Kas yra vekselis?
Vekselis – vertybinis popierius, kuris išrašomas Lietuvos Respublikos įsakomųjų ir paprastųjų vekselių įstatymo nustatyta tvarka. Jį išrašęs asmuo be išlygų įsipareigoja tiesiogiai ar netiesiogiai sumokėti tam tikrą pinigų sumą vekselyje nurodytam asmeniui pats arba įsako tai padaryti kitam asmeniui.
Vartojimo Kredito gavėjų skundų ir ginčų su finansų rinkos dalyviu nagrinėjimo tvarka
Vartojimo Kredito gavėjų skundų ir ginčų su finansų rinkos dalyviu nagrinėjimo tvarka
Vartojimo kredito gavėjų skundų nagrinėjimo taisyklės.

Norėdami pateikti Bendrovei skundą, jame turite nurodyti:
• Pareiškėjo vardą, pavardę, adresą, kontaktinį telefono numerį, elektroninio pašto adresą;
• Skundo reikalavimą ir jį pagrindžiančius argumentus bei įrodymus (jei turite);
• Jei skundą pasirašo Pareiškėjo atstovas, kartu su skundu turi būti pateikiami atstovo įgaliojimus pasirašyti skundą Pareiškėjo vardu patvirtinantys dokumentai;
• Skundas turi būti parašytas lietuvių kalba.

Jeigu turite nusiskundimų ar manote, kad UAB „ARN group“ pažeidė su finansinių paslaugų teikimu susijusias jūsų teises ar teisėtus interesus, pirmiausia kreipkitės į mūsų administraciją. Skambinkite tel. +370 690 30997, rašykite skundą el. paštu info@paskoliukas.lt arba pristatykite jį bendrovės adresu (Gedimino g.47, Kaunas).

Atsakymas į jūsų pateiktą skundą bus pateiktas per 30 kalendorinių dienų nuo kreipimosi dienos. Išskirtiniais atvejais, kai skundas negali būti išnagrinėtas per nurodytą laikotarpį, Bendrovė apie tai praneša Pareiškėjui, nurodydama vėlavimo pateikti atsakymą aplinkybes ir terminą, iki kada skundas bus išnagrinėtas ir kada bus pateiktas atsakymas. Platesnė informacija pateikiama UAB „ARN group“ direktoriaus patvirtintose „Vartojimo kredito gavėjų skundų nagrinėjimo taisyklėse“.

Nuo 2012 m. sausio 1 d. Lietuvos bankas ne teismine tvarka nagrinėja vartotojų ir finansų rinkos dalyvių ginčus. Vartotojų ir finansų rinkos dalyvių ginčai yra nagrinėjami vadovaujantis Lietuvos banko įstatymo 47 straipsnyje ir Lietuvos banko valdybos 2012 m. sausio 26 d. nutarimu Nr. 03-23 patvirtintame Vartotojų ir finansų rinkos dalyvių ginčų nagrinėjimo tvarkos apraše nustatyta tvarka.

Jei nepavyktų su Bendrove skundo išspręsti taikiai, kreipkitės į Lietuvos banką.
Išsamią informaciją apie ginčų su finansų rinkos dalyviu nagrinėjimą rasite Lietuvos banko interneto svetainėje.